Ничая О. О. Сільські селитебні ландшафти Волинської області: сучасний стан та шляхи збалансованого розвитку

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100022

Здобувач

Спеціальність

  • 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 32.051.08

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Анотація

У дисертації узагальнено та поглиблено теоретико-методологічні основи вивчення сучасних ландшафтів, розкрито сутність поняття «сільський селитебний ландшафт». Розроблено алгоритм вивчення сільських селитебних ландшафтів із використанням методу ландшафтного рисунка (на прикладі Волинської області). Проаналізовано вплив природно-антропогенних чинників на формування сільських селитебних ландшафтів. Досліджено сучасну структуру, визначено метричні параметри рисунка сільських селитебних ландшафтів та здійснено їх класифікацію для території Волинської області. У ході дослідження із застосуванням сучасних ГІС й IT-технологій побудовано серії картосхем тематичного характеру, цифрові векторні моделі динаміки та структури сільської селитебної забудови, матриці селитебно-забудованих земель, графи й матриці сусідства сільських селитебних ландшафтів. Обґрунтовано класифікацію селитебно-забудованих земель для цілей кадастру сільських селитебних ландшафтів. Розроблено модель збалансованого розвитку сільських селитебних ландшафтів.

Файли

Схожі дисертації