Марчишинець С. М. Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом промислового сектору національної економіки

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100033

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 44.887.01

Полтавська державна аграрна академія

Анотація

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення і розроблено практичні рекомендації щодо управління інноваційно-інвестиційним потенціалом промислового сектору національної економіки. Поглиблено теоретичні основи інноваційно-інвестиційного потенціалу в економічній системі. Узагальнено методологічні засади управління інноваційно-інвестиційним потенціалом. Визначено сучасні аспекти формування інноваційно-інвестиційного потенціалу промислового сектору національної економіки. Проаналізовано управління інноваційно-інвестиційним потенціалом машинобудівної галузі України. Адаптовано методичні підходи до оцінки управління інноваційно-інвестиційним потенціалом машинобудівної галузі. Обґрунтовано стратегію формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу машинобудівної галузі України. Удосконалено організаційно-функціональне забезпечення управління інноваційно-інвестиційним потенціалом машинобудівної галузі України.

Файли

Схожі дисертації