Веремеєнко В. Ю. Особливості розвитку сили та витривалості у школярів середнього шкільного віку

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100034

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань)

11-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 79.053.02

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

Анотація

У дисертаційному дослідженні представлено науково-методичні підходи до проблеми розвитку рухових здібностей в системі фізичного виховання школярів середнього шкільного віку; розкрито особливості розвитку рухових здібностей у школярів середнього шкільного віку; узагальнено теоретичні та методичні основи розвитку рухових здібностей в системі фізичного виховання школярів середнього шкільного віку; розкрито та схарактеризовано морфологічні, фізіологічні особливості розвитку у школярів середнього шкільного віку, в результатах проведених досліджень визначено необхідність розвитку сили та витривалості у школярів середнього шкільного віку на уроках фізичної культури; представлено авторську диференційовану програму розвитку сили та витривалості за коловим методом тренування та комбінованим методом розвитку сили у 2-х та 4-х тижневих циклах уроків фізичної культури.

Файли

Схожі дисертації