Гушилик С. М. Представництво у господарському судочинстві

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100070

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.04 - Господарське право; господарсько-процесуальне право

24-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 11.737.02

Донецький юридичний інститут МВС України

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню представництва у господарському судочинстві. Охарактеризовано поняття представництва у господарському судочинстві. Проаналізовано існуючі класифікації представництва у господарському судочинстві та запропоновано авторський поділ представництва у господарському судочинстві на види, а саме обґрунтовано доцільність запровадження такого виду представництва у господарському судочинстві, як суспільно необхідне, що обумовлено необхідністю захисту суспільних інтересів, регулюється нормами матеріального права і не входить до обов’язкового представництва. У свою чергу, суспільно необхідне представництво запропоновано поділяти на публічне та приватне. Розкрито особливості правового статусу адвоката як представника у господарському судочинстві. Охарактеризовано статус законних представників у господарському судочинстві. Досліджено сутність самопредставництва у господарському судочинстві. З’ясовано особливості представництва прокурором інтересів держави у господарському судочинстві. Виявлено особливості представництва у справі про банкрутство

Файли

Схожі дисертації