Попков П. О. Мирова угода в господарському процесі

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100071

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.04 - Господарське право; господарсько-процесуальне право

24-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 11.737.02

Донецький юридичний інститут МВС України

Анотація

Дисертацію присвячено розробці теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо мирової угоди в господарському процесі. У роботі охарактеризовані основні підходи до визначення мирової угоди в національному судочинстві. Доопрацьовано поняття та ознаки мирової угоди в господарському процесі. Проаналізовано види мирової угоди та здійснено їх класифікацію в господарському процесі. З’ясовано завдання та функції мирової угоди в господарському процесі. Досліджено питання щодо форми та змісту мирової угоди, доопрацьовано питання порядку її укладення в господарському процесі та окремі аспекти застосування мирової угоди у процедурі банкрутства. Виявлено особливості оскарження судових актів про затвердження мирової угоди, доопрацьовано питання щодо виконання судових актів про затвердження мирової угоди. Розроблено пропозиції щодо внесення змін та доповнень у чинне господарське процесуальне законодавство України щодо мирової угоди

Файли

Схожі дисертації