Оксюта О. Г. Адміністративно-правове регулювання організації адміністративного судочинства в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100074

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

29-11-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.503.01

Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Анотація

Здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягало у визначенні сутності й особливостей адміністративно-правового регулювання організації адміністративного судочинства в Україні, а також формулюванні пропозицій і рекомендацій з удосконалення відповідного законодавства. З’ясовано сутність, роль і значення організації адміністративного судочинства як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Схарактеризовано принципи адміністративно-правового регулювання організації адміністративного судочинства, сформовано їх перелік. Визначено правові засади організації адміністративного судочинства, визначено місце серед них адміністративно-правового регулювання. Встановлено роль міжнародних правових актів у системі адміністративно-правового регулювання організації адміністративного судочинства. Окреслено особливості адміністративно-правового регулювання правового статусу суб’єктів адміністративного судочинства. Досліджено специфіку адміністративно-правового регулювання організації обов’язкових стадій адміністративного судочинства як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Проаналізовано адміністративно-правове регулювання організації факультативних стадій адміністративного судочинства як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Узагальнено іноземний досвід адміністративно-правового регулювання організації адміністративного судочинства, аргументовано доцільність лише виваженого його використання в Україні. Окреслено напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання організації адміністративного судочинства.

Файли

Схожі дисертації