Заїка Л. А. Формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100075

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.709.06

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Анотація

Дисертацію присвячено формуванню професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання. Уточнено зміст та конкретизовано структуру їх професійної компетентності. Визначено переваги використання технології імітаційного моделювання у процесі професійної підготовки. Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із її застосуванням. Спроектовано модель формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання, що містить концептуальний, змістовний, технологічний і результативно-діагностичний блоки. Розроблено й апробовано авторську методику її формування, що охоплює три етапи – підготовчий, основний, завершальний. Представлено відповідне навчально-методичне забезпечення. Експериментально підтверджено результативність організаційно-педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання. Ключові слова: майбутні магістри військового управління, методика, організаційно-педагогічні умови, педагогічне моделювання, професійна компетентність, технологія імітаційного моделювання.

Файли

Схожі дисертації