Пестрецова О. О. Інформаційно-правове обслуговування в діяльності бібліотеки як соціально-комунікаційного центру

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100076

Здобувач

Спеціальність

  • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.165.01

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Анотація

У дисертації комплексно досліджено й узагальнено процеси розвитку та вдосконалення системи інформаційно-правової діяльності бібліотек як сучасного соціально-комунікаційного центру. Визначено форми використання та поширення бібліотеками правової інформації. Встановлено, що роль сучасної бібліотеки в процесі правового інформування обумовлена розвитком інформатизації та актуальними завданнями демократичних процесів в Україні. Охарактеризовано основні напрями здійснення інформаційно-правового обслуговування користувачів бібліотек. Проаналізовано і узагальнено практику інформаційно-правового обслуговування користувачів вітчизняних бібліотек. Досліджено зарубіжний досвід інформаційно-правового обслуговування користувачів університетських та публічних бібліотек США та з’ясовано основні напрями роботи. Виявлено форми та обґрунтовано роль корпоративної взаємодії бібліотек для налагодження й підвищення ефективності інформаційно-правового обслуговування користувачів. Визначено перспективи організації інформаційно-правового обслуговування в діяльності бібліотек в умовах зростаючої затребуваності правової інформації в процесі розвитку системи соціальних інформаційних комунікацій та необхідності розв’язання суспільно важливої проблеми ефективного використання інформаційних ресурсів.

Файли

Схожі дисертації