Сокур О. Л. Взаємодія бібліотек наукових установ Національної академії наук України у формуванні вітчизняного наукового інформаційного простору: науково-організаційне забезпечення

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100077

Здобувач

Спеціальність

  • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.165.01

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Анотація

Дисертацію присвячено розв’язанню питання науково-організаційного забезпечення взаємодії бібліотек наукових установ НАН України у формуванні вітчизняного наукового інформаційного простору. Визначено специфіку формування поняттєвого апарату дослідження, уточнено сутність та зміст понять «взаємодія бібліотек», «взаємодія бібліотек наукових установ НАН України», «науково-організаційне забезпечення взаємодії бібліотек наукових установ НАН України». Уперше системно розроблено теоретико-методологічні засади цього напряму дослідження із залученням основних термінів і наукових понять. Визначення специфіки функціонування мережі бібліотек НАН України сприяло представленню моделей їхньої взаємодії на трьох рівнях: мікро-, макро- та мегарівень. Представлено сучасний стан формування інтегрованого інформаційного ресурсу НАН України, що дало підстави запропонувати шляхи переходу від традиційних до інноваційних методів роботи на засадах науково-інноваційної модернізації техніко-технологічного потенціалу. Сформульовано практичні рекомендації для активізації взаємодії бібліотек наукових установ НАН України.

Файли

Схожі дисертації