Паславський М. М. Вдосконалення нормативного забезпечення якості функціонування складних ландшафтних комплексів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100082

Здобувач

Спеціальність

  • 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

14-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 64.108.04

Українська інженерно-педагогічна академія

Анотація

Дисертація присвячена вдосконаленню нормативного забезпечення якості функціонування складних ландшафтних комплексів (СЛК) на Прикарпатті Дністра. На основі огляду літератури визначено, що в найбільш загальній формі вирішення проблеми екологічного регулювання зводиться до аналізу взаємозв'язків і залежностей у системі "антропогенне навантаження - стан біота - якість екосистеми". Встановлена ​​оцінка якості навколишнього середовища СЛК повинна базуватися на оцінці стійкості конкретних екологічних систем до конкретних зовнішніх (у тому числі техногенних) впливів та навантажень на основі стандартів ISO 9000, 10000, 14000 та законодавства України. Поняття «надійність» для СЛК- основні властивості біологічних об’єктів, що визначає їх існування та ефективне функціонування у випадково змінюваних умовах навколишнього середовища та в часі. Запропоновано концептуальну схему відділення СЛК з його підсистемами та ярусами та простежено вплив відмови, що виникає на нижньому рівні ієрархії системи. Підвищення надійності перевірених біологічних систем із збільшенням ієрархії, що дозволяє будувати високонадійну систему з ненадійних елементів. За матеріалами польових досліджень було оцінено накопичення забруднюючих речовин та опадів; розподіл техногенних радіонуклідів у підсистемах біологічного відсіку СЛК; запропоновано метод комплексної оцінки захисної ефективності СЛК на основі математичного моделювання темпів окремих реакцій утворення та видалення речовин у системі та рівнів ранжування СЛК за співвідношенням захисної ефективності до антропогенних вплив впроваджується. Визначено, що центральною концепцією складного ландшафтного комплексу є купе, яке піддається впливу навколишнього середовища абіотичним характером та антропогенними факторами та характеризується параметрами надійності, захисної ефективності та стійкості. Встановлено, що граничні навантаження виявляються шляхом розподілу критичних точок кривої дози → ефекту, побудованого для всіх основних та кореляційних змінних, що природно змінюються градієнтом забруднення.

Файли

Схожі дисертації