Зінченко Ф. А. Глобальна фінансово-інституційна трансформація фондових бірж

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100096

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини

17-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.006.02

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню процесів глобальної трансформації фондових бірж у сучасному фінансово-інституційному форматі їхнього розвитку, виявленню та узагальненню основних тенденцій формування сучасної глобальної фінансової архітектури. У роботі охарактеризовано якісні та кількісні зміни світового ринку цінних паперів на сучасному етапі його розвитку, ідентифіковано зміст та факторність інтернаціоналізації бірж, досліджено сутність глобальної біржової мережевізації. Визначено та проаналізовано сучасні напрями інституційної модифікації фондових бірж як корпорацій, орієнтованих на отримання прибутку для акціонерів. Проведено аналіз та оцінку кон’юнктури, тенденцій та фінансових параметрів світового ринку біржових послуг. Охарактеризовано вплив сучасного ІТ-середовища та процесів диджиталізації на біржову діяльність. Узагальнено європейський досвід побудови та функціонування регульованих ринків фінансових інструментів. Досліджено можливі напрями імплементації європейських практик функціонування організованих ринків в Україні.

Файли

Схожі дисертації