Бондар О. Б. Лісистість і лісівничо-таксаційні особливості насаджень водозборів річок Лівобережного Лісостепу

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100105

Здобувач

Спеціальність

  • 06.03.03 - Лісознавство і лісівництво

24-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 64.828.01

Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького

Анотація

Об’єкт досліджень – ліси водозборів річок Лівобережного Лісостепу; мета – визначити лісівничо-таксаційні особливості насаджень і фактична й водоохоронна лісистість водозборів річок Лівобережного Лісостепу; методи – математико-статистичний і логічний аналізи інформаційних матеріалів; визначення характеристик водозборів і лісівничо-таксаційних показників деревостанів на тимчасових пробних площах із використанням загальноприйнятих у лісівництві, лісознавстві, лісовій типології, лісовій таксації, ґрунтознавстві методів та прикладних комп’ютерних програм для статистичного аналізу даних; новизна – визначено фактичну і оптимальну водоохоронну лісистість та виявлено лісівничо-таксаційні особливості насаджень водозборів річок Лівобережного Лісостепу; результати – проаналізовано типологічне різноманіття лісів на водозборах річок; визначено частку похідних і корінних типів деревостанів в умовах свіжої кленово-липової діброви та свіжого дубово-соснового субору на водозборах річок; розраховано ступінь використання лісорослинного потенціалу штучними сосновими та природними і штучними дубовими деревостанами на водозборах річок; сфера використання – лісове господарство.

Файли

Схожі дисертації