Динник І. П. Механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в умовах децентралізації

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100110

Здобувач

Спеціальність

  • 25.00.02 - Механізми державного управління

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.142.06

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального наукового завдання щодо визначення та наукового обґрунтування напрямів удосконалення механізмів взаємодії держави і громадянського суспільства на основі визначення перспектив розвитку такої взаємодії в умовах децентралізації. Здійснено історіографічний аналіз досліджуваної теми, який дав змогу дослідити основні підходи до змісту поняття, особливості формування і функціонування громадянського суспільства, етапи його взаємодії з державою. Визначено та досліджено рівневу характеристику організаційно-правового механізму взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні, стисло проаналізовано базові правові акти, які регулюють ці відносини, та розкрито інституційне підґрунтя, що сприяє їх реалізації. Розроблено концептуальну модель комплексного механізму взаємодії держави і громадянського суспільства в умовах децентралізації та обґрунтовано ступінь використання потенційних можливостей партнерства суб’єктів взаємодії шляхом виокремлення інституційної, фінансово-економічної й організаційної складових.

Файли

Схожі дисертації