Дем'яненко О. О. Громадянське суспільство як чинник політичної модернізації.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100123

Здобувач

Спеціальність

  • 23.00.02 - Політичні інститути та процеси

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.41

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу громадянського суспільства на політичну модернізацію. У ході дослідження систематизовано наукові дослідження, присвячені вивченню поняття та змісту як громадянського суспільства, так і модернізації політичної системи, на основі яких розроблені авторські дефініції цих двох соціально-політичних феноменів. Виявлено головні аспекти взаємовпливу громадянського суспільства та політичної модернізації. З’ясовано специфіку кореляції громадянського суспільства та політичної модернізації у контексті глобалізаційних змін. Розкрито зміст публічного дискурсу як засобу громадянського суспільства у процесах політичної модернізації, а також доведено значущість громадянського суспільства в еволюції соціального партнерства як одного з виразних результатів політичної модернізації.

Файли

Схожі дисертації