Криницька О. Г. Лісівничо-екологічні засади природного відтворення та формування сосново-дубових лісостанів в умовах Львівського Розточчя

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100126

Здобувач

Спеціальність

  • 06.03.03 - Лісознавство і лісівництво

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 64.828.01

Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького

Анотація

Об'єкт дослідження – сосново-дубові деревостани в сугрудових умовах Львівського Розточчя; мета – виявити динаміку природного поновлення та формування природних сосново-дубових деревостанів у сугрудових умовах Львівського Розточчя за впливу різних способів поступових рубок; методи – лісівничо-таксаційні – для закладання пробних площ, геоботанічні – вивчення видового складу надгрунтового вкриття; фітопатологічні – визначення фітохвороб; електрофізіологічні – вивчення життєвості дерев, дендрохронологічні – дослідження радіального приросту, мікрокліматичні – аналізу показників мікроклімату; агрохімічні – визначення фізико-хімічних властивостей грунту; математико-статистичні – для опрацювання експериментальних даних; новизна – виявлено закономірності формування складу природних деревостанів у судібровах та особливості зміни фізико-хімічних властивостей грунту, нагромадження опаду і підстилки за проведення різних способів поступових рубок; результати – опрацьовано систему лісогосподарських заходів з відтворення та формування продуктивних, біотично стійких сосново-дубових деревостанів на засадах наближеного до природи лісівництва; сфера застосування – лісове господарство.

Файли

Схожі дисертації