Ходжаян А. Р. Державне регулювання структурно-галузевих трансформацій національної економіки

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100135

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 79.051.04

Чернігівський національний технологічний університет

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розробці концептуальних основ державного регулювання структурної перебудови національної економіки. Досліджено поняття економічної структури, теорії структурних трансформацій в економічних системах, методичні підходи до оцінки ефективності макроекономічних структурних зрушень. Проаналізовано сучасний стан і динаміку структурних змін в економіці України в технологічному, зовнішньоекономічному, відтворювальному, галузевому вимірах. Узагальнено міжнародну практику реалізації заходів структурної політики держави та виявлено проблеми проведення ефективної політики стратегічних структурних трансформацій в Україні. Запропоновано комплекс селективних і функціональних заходів та організаційно-інституційного механізму державної підтримки позитивних структурних зрушень у вітчизняній економіці. Окреслено критерії ідентифікації пріоритетних секторальних напрямів реалізації вітчизняної структурної політики й на їхній основі визначено перелік галузей, які мають найбільший потенціал виступати в ролі драйверів структурної трансформації української економіки в середньостроковому періоді. Дано кількісну оцінку перспективам соціально-економічного розвитку України за умов практичної реалізації запропонованих концептуальних положень.

Файли

Схожі дисертації