Гдичинський В. Б. Загальнотеоретичні засади правових парадигм

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100149

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.130.03

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Анотація

Дисертація є одним із перших у вітчизняній теоретико-правовій науці комплексним дослідженням, у якому загальнотеоретичні засади правових парадигм розглянуті крізь призму його теоретико-методологічних засад. Проаналізовано специфіку, структуру і форми вияву правових парадигм у практичній та науково-теоретичній діяльності. Доведено важливість загальнотеоретичних засад правових парадигм для правової науки і правничої практики, визначено рівень впливу правових парадигм на механізм правового регулювання. Поглиблено визначення загальнотеоретичних засад правових парадигм. Обгрунтовано визначення поняття “правові парадигми”, здійснено їх класифікацію. Виявлено підстави для зміни правових парадигм, їхніх загальнотеоретичних засад у концепції «духу часу». Визначено й аргументовано функції правових парадигм з позицій їхніх загальнотеоретичних засад і в практичній значущості для правничої діяльності. Доведено, що саме правові парадигми ефективно впливають на правову систему через її філософсько-правові складові теорії держави і права. Доведено, що загальнотеоретичні засади правових парадигм формуються в середовищі правових наукових співтовариств, ґрунтуючись на реальних концептуальних правових явищах, що сприймаються суб’єктами правозастосування. Встановлено головне призначення правових парадигм.

Файли

Схожі дисертації