Мірошниченко Т. М. Розвиток економічного співробітництва країн ШОС у контексті світових інтеграційних процесів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100152

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 64.051.25

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження розвитку економічного співробітництва країн ШОС у контексті світових інтеграційних процесів та обґрунтуванню пріоритетів економічного співробітництва України з країнами ШОС. У роботі запропоновано методичний підхід до дослідження розвитку економічного співробітництва в умовах світових інтеграційних процесів на прикладі ШОС, на підставі дослідження економічної взаємодії країн ШОС розроблено її інституційно-функціональний формат. З метою обґрунтування стратегічних напрямків розвитку ШОС з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, а також цілей та мотивів країн-членів ШОС і ШОС в цілому розроблено механізм формування стратегічних пріоритетів поглиблення економічної інтеграції в межах ШОС з урахуванням напрямів її співпраці з Україною. З метою комплексного оцінювання зовнішньоторговельних потоків країн ШОС в межах інтеграційного об'єднання та ступеня впливу на них рівня економічного розвитку та інших показників побудовано систему мультигравітаційних моделей зовнішньої торгівлі країн ШОС та проведено їх регресійний аналіз, що дало змогу обґрунтувати вектори перспективної економічної взаємодії: транспортно-логістичний та інноваційно-інвестиційний. На підставі комплексного дослідження чинників розвитку зовнішньоторговельної діяльності та побудови гравітаційної моделі експортних та імпортних потоків України та країн ШОС обґрунтовано пріоритети економічного співробітництва України з країнами ШОС.

Файли

Схожі дисертації