Саприкін В. Ю. Вологоперенесення в ґрунтах зони аерації та інфільтраційне живлення ґрунтових вод ділянки локалізації радіоактивних відходів у зоні ЧАЕС

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100187

Здобувач

Спеціальність

  • 04.00.06 - Гідрогеологія

17-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.162.05

Інститут геологічних наук НАН України

Анотація

В дисертаційній роботі проаналізовано процеси вологоперенесення в ґрунтах зони аерації ділянки локалізації радіоактивних відходів (РАВ) «Рудий ліс» у Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ). Актуальність теми обумовлена тим, що вологоперенесення в ґрунтах зони аерації є головним чинником, що спричиняє міграцію радіонуклідів аварійного викиду ЧАЕС в підземні води. В дослідженнях використано набір експериментальних даних, одержаних на полігоні Інституту геологічних наук НАН України в ЧЗВ в 2000-2012 рр. із використанням автоматизованих систем спостережень. В ході дисертаційних досліджень були розроблені (або вдосконалені) методи оцінки гідрофізичних параметрів ґрунтів зони аерації, а також вдосконалені методи оцінки інфільтраційного живлення ґрунтових вод на основі аналізу даних автоматизованого моніторингу in situ. Була розроблена і валідована комп’ютерна модель вологоперенесення в ґрунтах зони аерації полігону. Виконані дослідження дозволили визначити особливості вологоперенесення в ґрунтах ділянки локалізації РАВ і кількісно оцінити інфільтраційне живлення першого від поверхні безнапірного водоносного горизонту у взаємозв'язку з метеорологічними чинниками в сезонній і багаторічній динаміці.

Файли

Схожі дисертації