Овчиннікова Н. Б. Мінеральні води з підвищеною мінералізацією (розповсюдження на території України та уточнення їх хімічного складу методом рівноважної хімічної термодинаміки)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100190

Здобувач

Спеціальність

  • 04.00.06 - Гідрогеологія

17-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.162.05

Інститут геологічних наук НАН України

Анотація

В дисертації охарактеризовано розповсюдження мінеральних вод з підвищеною мінералізацією на території України. На цій основі побудована перша карта їх поширення, яка увійшла до Національного Атласу України. В роботі зроблено висновок про відставання традицій представлення хімічного складу мінеральних вод від сучасних можливостей виявлення їх докладного хімічного складу методами рівноважної хімічної термодинаміки. Запропоновано методику моделювання та розрахунку хімічного складу мінеральних вод за допомогою програми GEM-Selector v.3.2. Зроблено висновок про те, що роль мікрокомпонентів у складі мінеральних вод, які раніше називались «мінеральні води без специфічних компонентів» недооцінена, і запропоновано змінити їх назву на «мінеральні води з підвищеною мінералізацією». Виявлено, що результати термодинамічного моделювання надають можливість більш обґрунтовано призначати мінеральні води для лікування на основі уточнення їх хімічного складу, завдяки новим можливостям їх диференціації та класифікації. Показана можливість інтерпретації лікувальних властивостей мінеральних вод з підвищеною мінералізацією за аналогією з близькими за складом гомеопатичними препаратами. На основі аналізу експериментів ІОіФХ ім. Арбузова РАН з сильно розведеними водними розчинами біологічно активних речовин проведена аналогія з процесами формування мінеральних вод та приготування гомеопатичних препаратів.

Файли

Схожі дисертації