Азарова Т. В. Вартісно-орієнтований підхід до управління економічною безпекою підприємств будівельної галузі

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100205

Здобувач

Спеціальність

  • 21.04.02 - Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

18-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.089.01

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Анотація

Дисертаційна робота присвячена актуальним проблемам удосконалення теоретичних, методичних і практичних аспектів управління економічною безпекою підприємств будівельних підприємств, проведено аналіз підходів до визначення економічної категорії «управління економічною безпекою підприємства», узагальнено проблеми впровадження вартісно-орієнтованого підходу до управління діяльністю підприємств будівельної галузі. Запропоновано підхід до управління економічною безпекою підприємства, який спирається та об’єднує концепцію менеджменту на підставі очікувань (ЕБМ) та концепцію вартісно-орієнтованого управління (VBM), що становить систему визначення та управління вартістю підприємства, та призначена для виявлення та співставлення очікуваних (обґрунтованих прогнозованих) показників факторів вартості (складових економічної безпеки) з фактично досягнутими, що забезпечує послідовне управління економічною безпекою підприємства на засадах ринкової економіки. Побудовано модель управління економічною безпекою підприємства, яка складається з комплексу економіко-математичних моделей окремих складових економічної безпеки та розрахункової моделі, на основі якої визначають інтегральний показник економічної безпеки. На основі вартісно-орієнтованого підходу виділено основні ознаки і удосконалено класифікацію загроз економічній безпеці та їхньої нейтралізації, сформовані функції і задачі служби економічної безпеки на підприємстві. Розроблено алгоритм впровадження вартісно-орієнованого управління економічною безпекою, обліково-аналітичне забезпечення розрахунку інтегрального показника і складових економічної безпеки та систему техніко-економічних заходів, спрямованих на підвищення вартості підприємства.

Файли

Схожі дисертації