Биконя О. С. Організаційно-економічний механізм формування інтелектуальної енергетичної системи України.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100207

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

17-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.239.01

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Анотація

Об’єкт дослідження: інноваційний розвиток енергетичного сектору на основі цифрових трансформацій. Мета дослідження: обґрунтування організаційно-економічних засад формування національної інтегрованої інтелектуальної енергетичної системи в умовах лібералізації та інтеграції ринку електроенергії. Методи дослідження та апаратура: для виконання поставлених у дисертаційній роботі завдань використано загальнонаукові та емпіричні методи наукових досліджень, зокрема логіко-історичний метод, структурно-функціональний аналіз, факторний аналіз, статистичний аналіз, технологічне прогнозування та форсайт, економіко-математичне моделювання та сценарний аналіз. Теоретичні та практичні результати: отримані результати дослідження можуть бути використані при обґрунтуванні стратегічних документів щодо формування інтелектуальної енергетичної системи України. Новизна: обґрунтовано організаційно-економічні засади формування інтелектуальної енергетичної системи України в умовах лібералізації та євроінтеграції ринку електроенергії. Ступінь упровадження: впроваджено. Сфера (галузь) використання: органи законодавчої та виконавчої влади.

Файли

Схожі дисертації