Ковальчук О. П. Структурно-семантичні особливості епонімів англійської та української мов.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100211

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 35.051.15

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Дисертацію присвячено зіставному дослідженню епонімних одиниць англійської та української мов як елементів лексико-семантичних полів у межах певного типу дискурсу. Засадничим для дисертаційної праці є твердження, що епонімні одиниці є перехідним етапом між онімом та апелятивом і важливим джерелом інформації про когнітивні механізми процесів апелятивації. У праці запропоновано теоретико-методологічний апарат зіставного дослідження епонімів англійської та української мов; уточнено основні термінопоняття; з’ясовано ізоморфні та аломорфні риси структури епонімів у зіставлюваних мовах; визначено семантичні особливості епонімних одиниць англійській та української мов; здійснено комплексну лексико-семантичну типологію епонімів у досліджуваних мовах; схарактеризовано і зіставлено основні лексико-семантичні поля неідіоматичних та ідіоматичних епонімів англійської та української мов.

Файли

Схожі дисертації