Пінкевич Н. С. Адміністративно-правове регулювання у сфері поводження з відходами в Україні.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100218

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

24-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.732.01

Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

Анотація

Дисертація є монографічним дослідженням, у якому комплексно, з урахуванням сучасних методів пізнання, здобутків вітчизняної та зарубіжної правничої науки, а також чинного законодавства України, зарубіжних країн та ЄС, розкрито адміністративно-правове регулювання у сфері поводження з відходами Україні. У роботі досліджено поняття та класифікацію відходів. Проаналізовано правове регулювання у сфері поводження з відходами та визначено об’єкт адміністративно-правового регулювання у сфері поводження з відходами.

Файли

Схожі дисертації