Онищенко С. М. Адміністративно-правове забезпечення права на мирні зібрання.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100221

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.732.01

Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання у контексті міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду. Спираючись на міжнародний досвід врегулювання права на мирні зібрання, запропоновано шляхи підвищення ефективності механізму адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання, які полягають у створення внутрішньодержавного механізму контролю за дотриманням міжнародних стандартів прав та свобод людини, а також розвитку можливостей звернення до Європейського суду з прав людини, якщо та чи інша проблема не вирішена на національному рівні.

Файли

Схожі дисертації