Киян Т. А. Оптимізація діагностики та профілактики захворювань гастродуоденальної зони у підлітків з харчовою гіперчутливістю

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100239

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.10 - Педіатрія

16-01-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.003.04

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Анотація

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності діагностики та профілактики хронічного гастриту та хронічного дуоденіту у підлітків з харчовою гіперчутливістю шляхом вивчення клініко-морфологічних особливостей їх перебігу, мукозального гомеостазу слизової оболонки шлунку та дванадцятипалої кишки. У дисертаційній роботі встановлено, що харчова гіперчутливість погіршує перебіг хронічного дуоденіту. Визначено, що підлітки з хронічним гастритом та дуоденітом і харчовою гіперчутливістю достовірно частіше мали обтяжену спадковість по хронічних захворюваннях гастродуоденальної зони та по алергічних захворюваннях. У підлітків з хронічним гастритом та дуоденітом на фоні харчової гіперчутливості частіше діагностувалися ерозії СО ДПК, гіпоацидний рівень КУФ шлунку та моторно-евакуаторні порушення у вигляді поєднання гастроезофагального та дуоденогастрального рефлюксів. Встановлено, що у дітей з хронічним гастритом та дуоденітом і харчовою гіперчутливістю превалювало ураження СО ДПК, яке морфологічно характеризувалось атрофією СО ДПК; вкороченням ворсин СО на 0,5 мм, мікроерозіями та фіброзом власної пластинки СО ДПК. Визначено, що у 50,0% дітей з дефіцитом маси мала місце атрофія СО ДПК. Встановлено, що у пацієнтів з хронічним дуоденітом поєднаними з харчовою гіперчутливістю мало місце зниження цитопротективного потенціалу СО ДПК, що проявлялось відсутністю експресії TFF-2 в слизовій оболонці у 63,0% цих хворих. Встановлено діагностичні критерії ураження СО ДПК та предиктори атрофічних змін СО ДПК. Розроблено алгоритм ведення пацієнтів з хронічним гастритом і хронічним дуоденітом та харчовою гіперчутливістю. Ключові слова: харчова гіперчутливість, підлітки, хронічні захворювання гастродуоденальної зони, експресія TFF-2.

Файли

Схожі дисертації