Арсірій Р. О. Інформаційно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100258

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

17-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.503.01

Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Анотація

У дисертації наведено нове розв’язання наукового завдання щодо інформаційно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні. Розкрито складові змісту інформаційно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні. Зроблено висновок, що єдина інформаційна технічна система (ЄІТС) є ключовим інструментом інформаційно-правового забезпечення діяльності адміністративних судів у діяльності спеціальної публічної адміністрації і суддів адміністративних судів. Її юридична природа полягає в тому, що це технічна система, використання якої не призводить безпосередньо до настання юридичних фактів – прийняття рішення суддями чи апаратом адміністративних судів, вона в рази підвищує ефективність їх діяльності. Зазначено, що впровадження нових інформаційних технологій в адміністративне судочинство України – це безперервний процес інформатизації та технологізації адміністративних судів в Україні, пов’язаний з всесвітнім інтенсивним розвитком суспільства та застосуванням усіх сучасних цифрових технологій для справедливого, прискореного здійснення судочинства та захисту прав, свобод і законних інтересів громадян нашої держави.

Файли

Схожі дисертації