Кальніцька М. О. Організаційно-культурні ресурси міжнародного туристичного бізнесу

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100262

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 64.051.25

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У дисертаційній роботі представлене авторське визначення поняття «організаційно-культурні ресурси міжнародного туристичного бізнесу», розроблено методику якісної оцінки стану розвитку організаційної культури в структурі організаційно-культурних ресурсів туристичного бізнесу, запропоновано механізм розвитку організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу. Висунуто та перевірено гіпотезу щодо впливу організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу на інвестиційну привабливість міжнародних готельних мереж та лояльність споживачів до бренду. В дисертації проаналізовано основні теоретичні аспекти формування та розвитку організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу, обґрунтовано відмінності між організаційною культурою та організаційно-культурними ресурсами, виявлені специфічні особливості міжнародного туристичного ринку, актуальні драйвери розвитку організаційно-культурних ресурсів суб’єктів, доведено, що високий рівень розвитку організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу впливає на економічну ефективність суб’єктів. Розроблено та апробовано критеріальну експрес-методику оцінки організаційної культури з урахуванням специфіки галузі суб’єкту, яка дозволяє за диференційованими параметрами визначити рівень розвитку організаційно-культурних ресурсів та може бути використано при формуванні механізму розвитку організаційно-культурних ресурсів міжнародного туристичного бізнесу.

Файли

Схожі дисертації