Лісевич Н. А. Інноваційно-інвестиційний розвиток виробництва продукції тваринництва агропромисловими підприємствами

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100263

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 71.831.02

Подільський державний аграрно-технічний університет

Анотація

Удосконалено функціональну модель інноваційного розвитку, яка здійснюється через прояв інновацій у наукомістких ідеях і винаходах, у якісно нових видах продукції та технологіях, абсолютно нових принципах і підходах до управління ресурсами й організації виробництва та врахування факторів впливу. Систематизовано класифікацію інновацій та інвестицій, з урахуванням інноваційного процесу, що зосереджується безпосередньо у виробництві, зберіганні, транспортуванні та реалізації сільськогосподарської продукції. Удосконалено наукові підходи визначення дії ряду груп факторів забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку, з метою нарощування обсягів виробництва і переробки продукції тваринництва для наповнення сегментами потенційного споживання інноваційно-інвестиційних продуктів та послуг. Упорядковано складові стратегії інноваційного розвитку за рядом напрямків, виділивши як напрямок «результати», як намагання одержати на ринку конкурентні переваги та максимізувати прибуток, забезпечити престиж підприємства та швидко вирішити проблеми, що можуть виникнути на виробництві, посилити конкурентну боротьбу, вивчити наукові новинки та впровадити їх у виробничий процес з метою поліпшення результатів діяльності підприємства. Удосконалено застосування кластерного підходу на основі об'єднання суб'єктів інноваційної діяльності в інноваційні кластери на базі територіальної концентрації мереж спеціалізованих постачальників, основних виробників і споживачів, пов'язаних між собою технологічним ланцюжком, що успішно функціонують та забезпечують конкурентні позиції на національному та світовому ринках.

Файли

Схожі дисертації