Моісєєв Д. А. Середньовічна будівельна кераміка Південно-Західного Криму як об’єкт культурної спадщини

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100266

Здобувач

Спеціальність

  • 26.00.05 - Музеєзнавство. Пам'яткознавство

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.252.01

Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Анотація

Дисертація присвячена аналізу ролі середньовічної будівельної кераміки Південно-Західного Криму у пам’яткознавчій справі як об’єкту культурної спадщини. На сьогодні слід визнати, що рівень вивчення цих матеріалів не можна визнати вичерпним. На основі запропонованої технолого-морфологічної типології пропонується удосконалити хронологію матеріалу і поліпшити його якості як надійного історичного джерела. Крім уточнення хронології нерухомих пам’яток культурної спадщини як таких, на основі аналізу середньовічної будівельної кераміки Південно-Західного Криму розроблено рекомендації і програми використання досягнень цієї роботи у реставраціях, реконструкціях, музеєфікаціях і охороні культурної спадщини.

Файли

Схожі дисертації