Жуковський М. П. Пам'ятки і пам'ятні місця запорозького козацтва Нікопольського краю

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100267

Здобувач

Спеціальність

  • 26.00.05 - Музеєзнавство. Пам'яткознавство

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.252.01

Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Анотація

Дисертація присвячена актуальній науковій проблемі виявлення, вивчення, збереження та охорони пам’яток і пам’ятних місць запорозького козацтва Нікопольського краю як об’єктів культурної спадщини. Здійснено комплексне дослідження причин виникнення, хронологічної і територіальної локалізації місць розташування Томаківської, Базавлуцької, Микитинської, Чортомлицької і Нової Запорозьких Січей, основних етапів їх розвитку, інших пам’яток запорозького козацтва в Базавлуцько-Томаківському межиріччі тощо. На основі опрацювання широкого кола різноманітних джерел, окремі з яких уводяться вперше, а також наукових публікацій здійснена їх систематизація та локалізація на картографічній основі. В результаті власних наукових досліджень, у т.ч. археологічних шурфувань і розкопок, встановлено ступені збереженості місць розташування та залишків укріплень вищеназваних п’яти Запорозьких Січей, пам'ятки історії та культури національного значення «Могила І.Д. Сірка» тощо. Матеріали науково-дослідницької роботи надіслані до органів державної влади і місцевого самоврядування як пропозиції і рекомендації щодо збереження та охорони пам’яток і пам’ятних місць запорозького козацтва та історико-культурного середовища, в якому вони перебувають, їхньої музеєфікації шляхом реконструкції, реставрації в цілому або їх фрагментів, включення їх до музейної та туристично-екскурсійної інфраструктури.

Файли

Схожі дисертації