Черкун О. Ю. Диференційована хірургічна тактика при парапанкреатичних інфекційно-септичних ускладненнях деструктивного панкреатиту.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U000009

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.03 - Хірургія

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 64.600.04

Анотація

Дисертація присвячена вивченню проблеми інфекційно-септичних ускладнень у хворих з деструктивними формами гострого панкреатиту, та покращення результатів їх лікування, шляхом розробки алгоритму диференційованої хірургічної тактики. Виявлено залежність тривалості та тяжкості органної чи поліорганної дисфункції від поширеності локальних парапанкреатичних гнійно-септичних ускладнень у хворих з тяжким гострим панкреатитом на підставі аналізу даних клініко-лабораторних, інструментальних досліджень, а також наявності синдрому lowT3. Розроблено алгоритм диференційованої хірургічної тактики у пацієнтів з гнійно-септичними ускладненнями гострого тяжкого панкреатиту, який враховує тяжкість хворого, наявність органної/поліорганної дисфункції, з урахуванням розвитку синдрому lowT3, поширеність, локалізацію та характер (рідинний компонент/секвестри) локальних парапанкреатичних ускладнень. Застосування розробленого алгоритму диференційованої хірургічної тактики, з використанням розробленого пристрою для бужування порожнини абсцесу через міні-доступи дозволила підвищити ефективність лікування за рахунок зниження частоти повторних операцій на 5,1%, зменшення післяопераційних ускладнень на 4,4% та рівня летальності на 13,0%.

Схожі дисертації