Хміль І. Ю. Формування правової компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання медичного права

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100009

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань)

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 26.003.10

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Анотація

У дисертації вперше теоретично обґрунтовано, розроблено, апробовано, експериментально підтверджено ефективність компетентнісно орієнтованої моделі формування правової компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання медичного права й розкрито методику її реалізації. Аргументовано зміст, розроблено структуру, критерії, показники правової компетентності майбутніх лікарів та рівні їх сформованості. Проведено комплексний аналіз науково-методичних джерел і нормативно- правових документів щодо сучасних уявлень про правову компетентність медичних лікарів. Обґрунтовано потенціал дисциплін з медичного права у формуванні правової компетентності майбутніх лікарів. Здійснено експериментальну перевірку результативності моделі формування правової компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання медичного права та методики її реалізації. Достовірність отриманих результатів підтверджено за допомогою критерію Фішера.

Файли

Схожі дисертації