Гонтова Л. В. Формування соціокультурної компетентності учнів 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі вивчення художньої культури

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100010

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.07 - Теорія і методика виховання

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.454.01

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

Анотація

Дисертацію присвячено актуальній проблемі формування соціокультурної компетентності учнів 5-х-9-х класів закладів загальної середньої освіти у процесі вивчення художньої культури. Завдяки аналізу наукових джерел з проблеми, уточнено сутність соціокультурної компетентності учнів 5–9-х класів закладів загальної середньої освіти у процесі вивчення художньої культури та визначено її структуру і функції. Охарактеризовано виховний потенціал художньої культури як чинника формування соціокультурної компетентності учня-підлітка. Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні сформованості соціокультурної компетентності учнів 5-9-х класів. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність педагогічних умов (визначення наскрізної змістової ідеї художньої культури, яка висвітлює взаємозв'язок культурного та соціального як основи продуктивної діяльності, реалізує поліпредметні зв'язки, розкриті у програмах спецкурсів і гнучких позаурочних заходах; впровадження інтегративної методики формування соціокультурної компетентності на підґрунті голографічного підходу, який допомагає інтегрувати сукупність виховних та дидактичних методів; побудова інтерпретаційного педагогічного стилю та педагогічної режисури, яка спирається на м'яке управління діяльністю учнів на уроці та стимулювання їх до активної діяльності) та методики формування соціокультурної компетентності учнів 5-9-х класів.

Файли

Схожі дисертації