Данько В. В. Формування інноваційної системи управління закладами охорони здоров’я

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100013

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.051.11

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретично-методичних і прикладних проблем щодо формування інноваційної системи управління закладами охорони здоров’я. Розглянуто сутність та особливості управління підприємствами. Досліджено специфіку забезпечення управління закладами охорони здоров’я. Визначено основні функції сфери охорони здоров'я в контексті стратегії розвитку національних систем охорони здоров'я та основні завдання стосовно функції надання медичних послуг. Узагальнено основні організаційні принципи формування системи громадського здоров’я. Запропонований механізм розробки та реалізації конкурентних стратегій в системі управління закладами охорони здоров’я передбачає вивчення умов, відповідно до яких обрана стратегія забезпечує конкурентні переваги підприємству на ринку медичних послуг. Удосконалено науково-методичний підхід щодо обґрунтування управлінських рішень стосовно вибору стратегії співробітництва закладу охорони здоров’я у сфері інновацій. Удосконалено науково-методичний підхід щодо комплексного оцінювання рівня розвитку закладів охорони здоров’я, який базується на дослідженні зміни рівня конкурентоспроможності окремого підприємства в динаміці за визначеною сукупністю показників та з урахуванням коливань у середині досліджуваної групи закладів охорони здоров’я.

Файли

Схожі дисертації