Брятко А. А. Забезпечення стійкого розвитку національної економіки в контексті світової фінансово-економічної нестабільності

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100014

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.051.11

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення важливої науково-прикладної проблеми, що полягає у розробці концептуальних, теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого розвитку національної економіки в контексті світової фінансово-економічної нестабільності. Отримані наукові результати сприятимуть підвищенню ефективності антикризової політики та розвитку моделі стійкого зростання національної економіки. Обґрунтовано теоретико-методичні підходи до забезпечення стійкого розвитку національної економіки в контексті протистояння зовнішнім викликам на основі державного регулювання економіки. Розроблено методичні підходи до аналізу та моделювання індикаторів розвитку національної економіки. На основі аналізу і моделювання стійкості національної економіки виявлено основні фактори, які визначали глибину ураження країни в період світової фінансово-економічної кризи. Розроблено модель антикризового управління національною економікою в умовах світової фінансово-економічної нестабільності. Сформульовані основні напрями розвитку національної економіки в умовах світової фінансово-економічної нестабільності на основі моделей наздоганяючого розвитку та суспільного консенсусу.

Файли

Схожі дисертації