Сиваш С. В. Розвиток творчого потенціалу вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100024

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 17.127.04

Класичний приватний університет

Анотація

Дисертацію присвячено проблемі розвитку творчого потенціалу вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти. Розкрито теоретичні засади розвитку творчого потенціалу вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти. Проаналізовано науковий внесок сучасних дослідників у розв’язання проблеми розвитку творчого потенціалу особистості. Доведено, що творчий потенціал є основою розвитку особистості, а її креативність – необхідною умовою здійснення творчого процесу.Визначено структуру творчого потенціалу вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти. Окреслено його компоненти: мотиваційний, когнітивний, процесуально-діяльнісний, рефлексивний. Теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель розвитку творчого потенціалу вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти, в якій схематично зображено організаційно-педагогічні умови, компонентів, форм, методів, критеріїв, показників та рівнів. Модель містить чотири блоки (організаційно-цільовий; змістово-процесуальний; діагностичний;результативний).Експериментально підтверджено ефективність структурно-функціональної моделі позитивно вплинула на процес розвитку творчого потенціалу вчителів української мови і літератури в системі післядипломної освіти

Файли

Схожі дисертації