Луценко Є. В. Підготовка майбутніх менеджерів організацій до реалізації функцій фасилітатора у професійній діяльності

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100025

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 17.127.04

Класичний приватний університет

Анотація

У дисертації викладено теоретико-методичне обґрунтування та авторське розв’язання наукової проблеми підготовки майбутніх менеджерів організацій до реалізації функцій фасилітатора у професійній діяльності.Подано визначення фасилітаторської функції менеджера як синтетичної, що містить як індивідуальне виконання функцій, так і поєднання цих функцій у командній роботі із застосуванням методів та технік фасилітації.Теоретично обґрунтованой здійснено експериментальну апробацію структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх менеджерів організацій до реалізації функцій фасилітатора у професійній діяльності, ядром якої є комплекс відповідних організаційно-педагогічних умов.Модернізовано зміст професійної підготовки майбутніх менеджерів шляхом розробки метадисциплінарних тем як специфічного компонента змісту підготовки майбутніх менеджерів до реалізації фасилітаторської функції

Файли

Схожі дисертації