Кузнєцова Я. Ю. Архітектурне формоутворення природоінтегрованих будівель і споруд

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100026

Здобувач

Спеціальність

  • 18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 64.089.06

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Анотація

У дисертаційній роботі узагальнено практичний досвід природоінтегрованої архітектури, виявлені сучасні тенденції використання природних компонентів в архітектурному формоутворенні. Розроблена методика аналізу архітектурного формоутворення природоінтегрованої архітектури. Визначені методи архітектурного формоутворення будівель і споруд з використанням природних компонентів: методи «зеленого камуфляжу», «природної деконструкції» та «природної мімікрії», «зеленої» комбінаторики, метафоричний, образно-комбінаторний та вотерморфні методи. Сформульовані загальні принципи архітектурного формоутворення ПІБіС: «ренатуралізації» архітектурної форми, «дематеріалізації» архітектурної форми, енергоефективності будівель, компенсації природного середовища. Удосконалено: систематизацію існуючих методів архітектурного формоутворення та визначено підходи в формоутворенні новітньої архітектури; класифікацію прийомів використання природних компонентів в формоутворенні будівель. Подальший розвиток отримали поняття методу архітектурного формоутворення та методичні рекомендації з використання природних компонентів в архітектурному формоутворенні.

Файли

Схожі дисертації