Горпинченко М. Ю. Можливість використання українських прізвищ в якості квазігенетичних маркерів в популяційно-генетичному аналізі населення України.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100030

Здобувач

Спеціальність

  • 03.00.15 - Генетика

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 64.051.32

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

За кількістю прізвищ – 697 147 – українське населення займає друге місце у світі після США, і перше місце у Європі серед вивчених на теперішній час, що співпадає з найбільшою серед європейських народів різноманітністю українців за гаплогрупами Y хромосоми. Між питомою вагою етнічної групи і кількістю етнічних прізвищ існує прямий зв'язок: для українських прізвищ rs=0,703, російських rs=0,739, інших rs=0,393. Між матрицями генетичних відстаней, побудованими за частотами фенотипів АВ0, Rhesus, Y-гаплогруп і за прізвищами, існує прямий зв'язок (для Y-гаплогруп r=0,58, для груп крові АВ0 і Rhesus, r=0,60). Індекс ізоніміі Ir для всієї української популяції дорівнює Ir=2,1×10-4. На півдні Ir=2,2×10-4, сході Ir=2,7×10-4, заході Ir=2,4×10- 4, в центрі Ir=3,2×10-4, на півночі Ir =3,4×10-4. Показник різноманітності α для всього населення α=47×102, на півдні α=45×102, заході α=42×102. Загальний коефіцієнт інбридингу FST=5,3×10-5, на півночі FST=8,1×10-5, на півдні FST=5,6×10-5. Загальний індекс міграції дорівнює υ=1,0×10-4. На півдні υ=5,6×10-4, на сході υ=3,9×10-4, на півночі υ=3,5×10-4, в центрі υ=3,4×10-4, на заході υ=3,8×10-4. Індекс місця (I20) по всій Україні I20=10,5. Для південного регіону I20=15, східного I20=24, північного I20=14, центрального I20=11, західного I20=37. Області з високими індексами місця є прикордонними. Розподіл прізвищ і показники, обчислені з їх використанням, адекватно відображають територіальне розташування і історію населення. Ключові слова: популяція, маркерна генетика, прізвища, етномаркери, ізонімія, структура популяції, ентропія, інбридинг, міграція, ефект засновника, генетичні відстані.

Файли

Схожі дисертації