Танривердієв Х. М. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100044

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.007.05

Національна академія внутрішніх справ

Анотація

У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних і практичних проблем досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України з огляду на нормативні положення чинного кримінального процесуального законодавства та теорію кримінального процесуального права України. Показано ґенезу наукових досліджень і законодавчої регламентації досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю. Надано характеристику народному депутату України як суб’єкту кримінальної процесуальної діяльності. Здійснено аналіз міжнародно-правового досвіду регламентації кримінальної процесуальної діяльності щодо осіб, які користуються недоторканністю. З’ясовано початок досудового розслідування в цій категорії кримінальних проваджень, встановлено процесуальний порядок повідомлення про підозру таким особам і порядок застосування щодо них заходів забезпечення кримінального провадження. Встановлено межі проведення слідчих (розшукових) дій та висвітлено особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо народних депутатів України.

Файли

Схожі дисертації