Петриняк А. Я. Маркетингова концепція управління розвитком підприємств

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100065

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 71.831.02

Подільський державний аграрно-технічний університет

Анотація

Визначено тенденції розвитку підприємств-виробників мінеральних вод в Україні. Дана характеристика чинників розвитку ринку мінеральних вод. Проведений аналіз виробничо-збутової діяльності на прикладі окремих підприємств-виробників мінеральних вод та управління їх розвитком. Визначено рейтинг споживчих переваг у сегментах мінеральних вод на ринку в Україні Розрахована оцінка ефективності маркетингу в управлінні розвитком підприємств-виробників мінеральних вод. Досліджено маркетингові інструменти у вдосконаленні управління розвитком підприємств-виробників мінеральних вод, проведено економіко-математичне моделювання маркетингової концепції управління розвитком підприємств-виробників мінеральних вод. Окреслено сучасні тенденції розвитку маркетингової концепції управління та визначено вплив маркетингової концепції управління на розвиток підприємств-виробників мінеральних вод.

Файли

Схожі дисертації