Білянський Ю. О. Інституційне забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100066

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 71.831.02

Подільський державний аграрно-технічний університет

Анотація

Дисертацію присвячено проблемам інституційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств. Систематизовано наукові підходи та індикатори виміру інституційних характеристик зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Визначено та проаналізовано інституційні фактори впливу на зовнішньоекономічну діяльність аграрних підприємств, що зумовлюють структурні перерозподіли та географічну диверсифікацію експорту аграрно-продовольчої продукції з України. Проведено аналіз системи інституційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України. Розкрито особливості експортно-імпортних операцій вітчизняних аграрних підприємств на європейському векторі діяльності. Здійснено оцінювання результативності інституційного забезпечення євроінтеграційних процесів у зовнішньоекономічній діяльності аграрних підприємств України. Визначено напрями удосконалення інституційного механізму посилення експортного потенціалу вітчизняних аграрних підприємств в умовах євроінтеграції. Визначено внутрішні і зовнішні чинники, що впливають на ефективність зовнішньоекономічної діяльності аграрно – продовольчого сектору. Побудовано факторну модель оцінки експортного потенціалу підприємства та інституційний механізм забезпечення конкурентоздатності аграрного підприємства на європейському ринку. Визначено пріоритетні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств на європейському векторі.

Файли

Схожі дисертації