Гоголев К. І. Геохімічні особливості та вік метаосадових порід зеленокам’яних структур Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100089

Здобувач

Спеціальність

  • 04.00.02 - Геохімія

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.203.01

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка

Анотація

В межах зеленокам’яних структурах Середньопридніпровського мегаблоку метаосадові породи складають пачки потужністю до 350 м. За результатами виконаних досліджень метаосадових порід конкської та білозерської серій визначено вік та ймовірний склад областей живлення зеленокам’яних структур Середньопридніпровського мегаблоку. В області живлення метаосадових порід переважали плагіогранітоїди віком 3,17-3,19 млрд років та подекуди 3,23 млрд років. Враховуючи отримані данні, хроностратиграфічні рубежі формування конкської і білозерської серій складають - 3,17 та 3,0 млрд років. Метаосадові породи конкської серії накопичувались, вірогідно, в обмежених за розмірами водних басейнах оточених розчленованим рельєфом, за умов аридного клімату. Осадконакопичення переверзівської світи проходило в умовах гумідного клімату. За геохімічними характеристиками з’ясовано, що залізисто-кременисті породи білозерської серії, відкладались в областях з домінуванням продуктів руйнування кислих порід.

Файли

Схожі дисертації