Марціновська І. П. Корекція посттравматичного стресового розладу у дітей із зони військового конфлікту, які мають психофізичні порушення

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100091

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.03 - Корекційна педагогіка

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.053.23

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотація

У дисертації визначено теоретичні підходи та здійснено експериментальне дослідження проблеми розладів, обумовлених посттравматичним стресом у підлітків з порушеннями психофізичного розвитку на віддаленому етапі травматизації. Обґрунтовано та представлено психолого-педагогічне забезпечення корекційної роботи з дітьми з психофізичними порушеннями, що мають посттравматичний стресовий розлад, обумовлений перебуванням у зоні військового конфлікту та внутрішнім переселенням. Описано психолого-педагогічне забезпечення подолання розладів, викликаних ПТСР, що складається із трьох тренінгів (для підлітків, їх батьків та педагогів); рекомендацій освітянам щодо супроводу дітей з різними типами порушень. Програми розроблено із врахуванням травмофокусованого та резилієнс підходів у корекції психотравми

Файли

Схожі дисертації