Катренко А. А. Охоронюваний законом інтерес як категорія цивільного права України та деяких зарубіжних країн.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100112

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

21-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.086.03

Національний університет "Одеська юридична академія"

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем охоронюваного законом інтересу як категорії цивільного права України та деяких зарубіжних країн на підставі системного узагальнення чинного національного цивільного законодавства, юридичної практики та зарубіжного законодавчого досвіду. У дисертації розглянуто становлення та розвиток законодавства про охоронюваний законом інтерес як категорії цивільного права України та деяких зарубіжних країн. Здійснено аналіз інтересу як елементу змісту суб’єктивного права і охоронюваного законом інтересу (нематеріальний і моральний інтерес). Визначено поняття та особливості охоронюваного законом інтересу як категорії цивільного права України та деяких зарубіжних країн. Досліджено форми та способи захисту охоронюваного законом інтересу як категорії цивільного права України та деяких зарубіжних країн. Розглянуті юрисдикційні та неюрисдикційні форми та способи захисту охоронюваного законом інтересу за цивільним правом України та деяких зарубіжних країн. Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання охоронюваного законом інтересу як категорії цивільного права України та деяких зарубіжних країн.

Файли

Схожі дисертації