Шаправський Т. О. Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100126

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

16-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.142.02

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Анотація

У дисертації виконано комплексний аналіз адміністративно-правового регулювання охорони і використання земель в Україні. Проаналізовано систему адміністративно-правового регулювання правовідносин у земельній сфері та її історичний розвиток. Доведено, що система адміністративно-правового регулювання правовідносин у земельній сфері охоплює низку адміністративно-правових норм, що містяться у чинних законах України та відповідних підзаконних нормативних актах, у зв’язку із цим, її становлення не завжди мало системний характер та тісно пов’язано зі становленням системи законодавства у сфері земельних відносин загалом. Розроблено конкретні законодавчі пропозиції, зокрема проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення адміністративно-правового регулювання охорони і використання земель».

Файли

Схожі дисертації