Литвин М. М. Державні засади фінансового механізму пенсійного забезпечення в Україні (досвід країн ОЕСР)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100145

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.889.01

Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню державних засад механізму пенсійного забезпечення в Україні з вивченням досвіду країн ОЕСР. Визначено адаптування фінансових механізмів системи пенсійного забезпечення України до стандартів країн ОЕСР. У дисертаційній роботі розкрито теоретичні засади фінансування систем пенсійного забезпечення, досліджено фінансовий механізм та управління фінансовими ресурсами пенсійної системи, проаналізовано сучасні моделі фінансування систем пенсійного забезпечення. Проаналізована еволюція фінансових механізмів пенсійного забезпечення країн ОЕСР, досліджено основні етапи реформування пенсійних систем. Досліджено фінансові проблеми розвитку пенсійної системи в Україні, проаналізовано передумови формування сучасної системи пенсійної системи в Україні, визначені основні підходи до адаптування та формування фінансового механізму пенсійного забезпечення в Україні. Запропоновано механізми адаптування солідарної пенсійної системи та визначені перспективи її розвитку в Україні. Розкрито особливості та показники діяльності недержавних пенсійних фондів України та надані рекомендації щодо основних напрямків проведення пенсійної реформи в Україні. Наукова новизна вихідних результатів наукового дослідження полягає в узагальнені теоретико-методологічних підходів до аналізу систем пенсійного забезпечення, поглибленні концептуальних засад еволюції фінансових механізмів систем пенсійного забезпечення з позицій системного підходу, обґрунтуванні найбільш ефективних методів та інструментів управління фінансовими ресурсами пенсійної системи України. У результаті дослідження сформульовано авторське визначення поняття фінансового механізму пенсійної системи як системи управління фінансовими відносинами, систематизовано та типізовано реформи пенсійних систем. Встановлено, що проблеми фінансування пенсійних систем зумовлюють необхідність змін організаційних моделей систем пенсійного забезпечення.

Файли

Схожі дисертації