Манько Н. І. Аналітичні та чисельні підходи до розв’язання контактних задач механіки багатошарових слабкостисливих матеріалів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100152

Здобувач

Спеціальність

  • 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 17.051.06

Запорізький національний університет

Анотація

Аналітичними і чисельними методами досліджується напружено-деформований стан об'єктів зі слабостисливих матеріалів в умовах контакту з системою штампів. Розв’язання осесиметричних задач реалізуються методом функцій податливості із застосуванням інтегральних рівнянь. Для розв’язання задач механіки багатошарових середовищ із слабостисливих матеріалів розроблені чисельні підходи на основі моментної схеми скінченного елемента і нескінченних скінченних елементів. Розв’язано ряд задач контакту системи штампів і багатошарових смуг із слабостисливих матеріалів.

Файли

Схожі дисертації