Грищенко Л. В. Формування правової культури майбутніх учителів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100177

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 44.053.01

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

Визначено сутність і зміст структурних компонентів правової культури майбутнього вчителя, критерії та показники рівнів її сформованості. Науково обґрунтовано модель формування правової культури майбутніх учителів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу та умови її реалізації, експериментально перевірено її ефективність. Надано рекомендації викладачам та адміністрації щодо можливостей забезпечення педагогічних умов формування правової культури майбутніх учителів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу.

Файли

Схожі дисертації